Начало
За нас FAQ Контакти Форум Глашатай
Островът на костенуркатаАлманахГалерияРечникВръзки

Здравейте, приятели!

Това е Уеб страницата на
Българско Индианско Общество
"Орловият Кръг"

Ние сме хората от "Орловия Кръг" - първото българско сдружение, което сериозно и последователно се занимава с историята и културата на североамериканските индианци. Учредихме своето общество на 10-ти март 1990 г., но трябва да подчертаем, че мнозина от нас дълги години преди тази дата вървяха сами по индианския Път.

Българското индианско общество "Орловият Кръг" е независима неправителствена организация с идеална цел, чиято основна задача е развитието и упражняването на научно-изследователска и културно-просветна дейност в областта на индианистиката - науката, която изучава историята, етнографията, фолклора, езиците и разбира се, настоящето на коренните жители на Америка. Като самостоятелно научно направление тя възниква през 1878 г. в САЩ, когато към Смитсъновия институт е открито Бюрото за американска етнология.

Но за нас индианистиката има по-широк смисъл - тя означава приобщаване, приемане, сливане със света на американските индианци. Ние не само изучаваме детайлно техния живот, обичаи, ритуали, но ги чувстваме близки и свои, разбираме ги и индианският мироглед се превръща в наше осъзнато световъзприемане.

"Да си индианец - това не означава червен цвят на кожата, а определен начин на мислене!" - отбелязва съвременният духовен водач и политически лидер на ирокезите-тускарора Били Майлз. За тези, които споделят този начин на мислене, облакът и тревата, дървото и реката, човекът и животните са дълбоко взаимосвързани, защото са творение на една и съща Велика Тайна.

Коренните американци са знаели как да живеят в хармония със света и с вътрешната си същност. Съвременният човек е изгубил тези качества в опасно голяма степен. Екологическата криза, политическата демагогия, всеобщото отчуждение и загубата на духовните ценности са факт, пред който малцина днес биха могли да си затворят очите

За щастие, все повече хора по света вече откриват общочовешките ценности на индианската култура и философия. "Орловият Кръг" е един от най-младите роднини в семейството на индианските организации по света, някои от които съществуват повече от шестдесет години. Сдружения като нашето има в почти всички европейски страни, САЩ, Канада, в Япония и в други държави и континенти.

За нас като българи, изучаването на индианската цивилизация има още едно измерение - съществуват хипотези за културна близост или дори общ произход на хуно-българите и пра-индианците, основаващи се на впечатляващи аналогии в битовия, религиозен и военен живот на двете общности. Тези хипотези ни вълнуват и ангажират, но не те са решаващ фактор, определящ нашия дълбок интерес към индианците."Да бъдеш индианец - това не е въпрос на процент от кръвта, а Път в живота" - заявява известният съвременен шаман и вожд на Лакота Арчи Куцият Елен. Тази истина е намерила своето място в сърцето на всеки от нас и ние сме убедени, че светогледът на коренните американци е една вярна и всеобхватна преценка за света, в неговите най-дълбоки същности и най-сложни прояви. Преките връзки, които успяхме да осъществим с представители на различни индиански народи от Северна Америка, затвърдиха тези наши възгледи.

Дейността на Българското индианско общество "Орловия Кръг" се разделя най-общо на две основни направления, които могат да се назоват условно "теоретично" и "практическо". В теоретичен аспект ние се стремим да изследваме всички прояви на традиционните култури на североамериканските индианци: бит, стопанство, обичаи, религия, военно дело, изкуство, езици и т.н. Интересуват ни и чисто исторически проблеми - произход, разселение и развитие на различните индиански народи. Резултатите от тези изследвания намират израз в различни публикации, радио и телевизионни предавания, организиране на беседи, лекции и участие в научни форуми, свързани с индианистиката. Стремим се да запознаем българската читателска публика с най-добрите достижения на художествената, научно-популярната и академичната литература, посветена на коренните жители на Америка, като съдействаме за издаването на такива книги на български език. Всичко това представлява тази част от дейността на Общество "Орловия Кръг", която е посветена на популяризацията на индианската култура.

Aла за хората от "Орловия Кръг" е много важно не само да изучават североамериканските индианци, но и да почустват техния дух. На това е посветен и "практическият" аспект от дейността на Обществото. Той се състои в провеждане на Пау-Уау (церемониални празненства с индиански песни и танци), уреждане на лагери в планините, по време на които се потапяме в традиционния индиански живот, изработване на автентични индиански облекла, накити и други предмети, усвояване на старинни индиански умения за живот сред природата, разучаване на индиански песни и танци и др.

Mожете да ни откриете в библиотеките, където търсим материали за духовната и материална култура на коренните американци. Mожете да ни откриете и в нашите лагери на нашите Пау-Уау, където танцуваме, пеем и се събираме на съвет, живеейки традиционния индиански живот.Българските гори, планини и долини са не само красиви - те са неизчерпаем източник на енергия и вдъхновение. Още големият български поет Иван Вазов е казал за себе си сред боровете и скалите на родните планини:"Сега съм у дома!". Ние усещаме същото.

"Орловият Кръг" е достатъчно широк, за да побере в себе си всички, които намират в сърцето си мисли и чувства, съзвучни с нашите. Необходимо е само едно условие - дълбока, силна, истинска любов към индианците, тази необикновена раса, на която съдбата е отредила тежки изпитания, но и ролята на едни от Учителите на човечеството.

Приятелю мой,
Те ще се завърнат отново.
По цялата Земя,
Те се завръщат отново.
Древните учения на Земята,
Древните песни на Земята.
Те се завръщат отново.
Приятелю мой, те се завръщат.
Аз ти ги давам,
И чрез тях
Ти ще видиш,
Ти ще разбереш.
Те се завръщат отново
Тук, на Земята.

Песен на вожда Лудия Кон (ок. 1842 - 1877)

Човешките същества не знаят всичко. На всеки му е дадена различна дарба. Едни знаят едно, други друго. Но никой не знае всичко. Затова се нуждаем един от друг. Когато се съберем, можем да научим повече неща. Това е смисълът на церемониите. Когато сме заедно в кръга, ние сме едно цяло. Така можем да бъдем по-знаещи. В кръга се доближаваме до Създателя и способностите на всеки се обединяват за общото благо. Тогава всичко става възможно. Ние знаем, че няма нищо невъзможно, когато си близо до Създателя. Той ни е дарил със своите способности и ги е пръснал из между нас. Искал е да осъзнаем важността от това да сме заедно в кръга, така че да усетим колко могъщ е Той. Когато сме в кръга и го носим всеки ден в сърцата си, се случват велики неща...неща, които трудно могат да бъдат обяснени. Той ни е дал кръга, за да се възползваме от това, че сме едно цяло с Него и всички останали... (Леон Шенандоа - Водач и духовен наставник на Онондага)

Нагоре

02.07.2008

Дар от Седящата Черноглавка (2006)